Birincisi 24-26 Aralık 1997 tarihlerinde düzenlenen Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu’nun ikincisi 18-19 Kasım 2005 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanmaktadır.

Günümüzde siyasi, idari ve sosyal kurumlarda yaygın bir yozlaşma ve kirlilikten söz edilmektedir. Yozlaşma ve kirlenme, çeşitli alanlarda kendini göstermekle beraber, daha çok siyasi ve idari kurumlarda kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Ülkemizde, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde yozlaşma ve kirlenmenin çeşitli biçimlerinin daha belirgin hale geldiği görülmektedir. Bu durum, siyasi ve idari kurumların güvenilirliğini ve etkinliğini zayıflatmaktadır. Ülkeler arası karşılaştırmalarda, ekonomik ve sosyal kriterler yanında etik değerlere ilişkin göstergelere giderek daha fazla önem verilmektedir. Bu sempozyumun amacı, toplumun bütününü ilgilendiren böyle bir konunun bilimsel yönden çeşitli boyutları ile ele alınmasıdır.

 
     
 

İLETİŞİM

 
 

Sakarya Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Esentepe Kampusu-Adapazarı

 
 

Tel:  0 264 346 03 33

 
 

Faks: 0 264 346 03 32

 
 

e-posta: etiksempozyumu@sakarya.edu.tr

 
 

Web: www.etiksempozyumu.sakarya.edu.tr/